آشنایی با اشیا و کلاس در جاوا با مثال + نحوه ایجاد کلاس در Java

نحوه ایجاد کلاس در جاوا java- آموزش برنامه نویسی اندروید الکامکو

در این مقاله از سری آموزش های برنامه نویسی اندروید می خواهیم به شما اطلاعاتی راجع به اشیاء و کلاس در جاوا و همچنین نحوه ایجاد آنها به همراه مثالهایی در اندروید استودیو بدهیم. پس با مرجع آموزش برنامه نویسی اندروید الکامکو همراه باشید.

آموزش اشیا (Object) و کلاس ها در جاوا همراه با مثال

شاید تاکنون بارها شنیده باشید که JAVA یک برنامه نویسی شی گرا است و این به معنای رمزگذاری در JAVA است که به طور مداوم شامل کلاس ها و اشیاء می شود. به عبارت دیگر رمزگذاری در JAVA بدون شیء و کلاس امکان پذیر نیست. حتی کوچکترین برنامه نیاز به اعلام کلاس و روش کار روی شی دارد. بنابراین در این قسمت می خواهیم این دو مفهوم را که در JAVA بسیار مهم هستند را به شما آموزش دهیم.

تعریف کلاس (Class) و اشیاء(Object) :

کلاس (Class) چیست؟

کلاس یکی از ارکان مهم برنامه نویسی است که اشیایی را داخل خودش دارد که این اشیاء دارای رفتار و ویژگی های مشترکی با هم هستند. و در واقع کلاس یک بلوپرینت (blueprint) یا به اصطلاح نقشه ساخت است که در پشت این نوع از اشیاء وجود دارد.

به عنوان مثال: در نظر بگیرید که دستگاه هایی مثل iPhone ، Samsung و Sony دارید و می خواهید آنها را در JAVA نمایش دهید. برای انجام این کار ، ابتدا باید بدانید که بلوپرینت (blueprint) یا به اصطلاح نقشه ساخت موجود در این دستگاه ها چیست؟ در اینجا بلوپرینت می تواند یک موبایل باشد زیرا همه آنها نوعی موبایل هستند. بنابراین موبایل یک کلاسی است که می تواند دستگاه های آیفون ، سامسونگ و سونی را در اینجا در بر بگیرد.

نحوه اعلام کلاس در JAVA:
class Mobile{
/**ToDo Code Here*/
}

نکته مهم: کلاس بازنمایی از انواع مشابهی از اشیاء یا اجرای کپسوله سازی است.

 • از نظر جاوا، کلاس نوعی اعلام (Declaration) است یعنی وقتی می خواهید نوع خاصی از داده ها را برای استفاده خاصی تعریف کنید، می توانید با کمک کلاس به راحتی می توانید اینکار را انجام دهید.
 • در اصل، کلاس بلوپرینت یا نقشه ساختی برای نوع خاصی است. اگر در زبان محاوره ای در سراسر جهان هم توجه کنید، کلاسهای زیادی وجود دارد. به عنوان مثال ماشین ،بانک ،پرنده ،دانشجو ،کارمند و غیره مثالهای بسیار ساده ای برای درک این موضوع  هستند.
 • تعریف کلاس با کلمه class شروع می شود. مثال: {} class Mobile
 • خودِ کلاس متشکل از متدها و متغییرهای مختلف است.
 • برای فراخوانی اشیاء کلاس سایر کلاسها باید متد اصلی با کلید واژه استاتیک وجود داشته باشد. زیرا با استفاده از کلمه استاتیک حتی اگر اشیاء آن را ایجاد نکنید، فراخوانی می شود.
 • کلاس ها با سطوح دسترسی ویژه ای ارائه می شوند که بصورت default, public, private and protected می باشند.

شیء (Object) چیست؟

شیء یا آبجکت نمونه ای از کلاس است. درک مفهوم آبجکت در هنگام در نظر گرفتن مثالهای زندگی واقعی در اطراف ما بسیار ساده تر است زیرا آبجکت در واقع مبتنی بر اشیاء زندگی واقعی است. بنابراین فقط کافی است تا به اطراف خود نگاه کنید و خود را با تعداد زیادی اشیاء تصور کنید که هرکدام دارای خصوصیات و رفتارهای خاصی هستند.

به عنوان مثال: موبایل شما، نمونه ای از شیء است که دارای ویژگی های زیادی مانند رنگ، رم، دوربین و غیره و رفتارهایی مانند تماس، پیام رسانی و غیره است!

نحوه ایجاد کلاس در JAVA:

فرض کنید موبایل یک کلاس است که می خواهیم نام آبجکت آنرا elecomco بگذاریم. در زیر کد:

//Object elecomco is declared
Mobile elecomco;
//Object is created using new keyword
elecomco = new Mobile();

همچنین می توانید آبجکت مورد نظر خود را از طریق کد زیر ایجاد نمایید.

Mobile elecomco = new Mobile();
 • شی را می توان به عنوان حالت (state)، رفتار کلاس (behavior) تعریف کرد.
 • اشیاء متغیر نمونه ای از کلاس هستند.
 • اشیاء از طریق منابع ذخیره می شوند.
 • اشیاء با کلمه کلیدی new در جاوا ایجاد می شوند. مثال: Mobile abhi = new Mobile
 •   هر شیء حافظه خاص خود را دارد.
 • اشیاء کلاس از هم نوع می توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند به این معنی که می توانید پیام خود را از یک شی به شی دیگر منتقل کنید.

نکته مهم: شی از یک کلاس ایجاد می شود و روش ها یا اعمالی روی شی انجام می شود.

مثالی از زندگی واقعی برای کلاس و اشیاء :

در این مثال جزئیات موبایل را نمایش خواهیم داد که سه نفر Abhishek ، Rahul و Ravi متعلق به آنها هستند. برای انجام این کار در JAVA ابتدا یک کلاس موبایل ایجاد خواهیم کرد ، زمینه هایی را برای مشخصات موبایل (یعنی مارک ، رنگ ، دوربین) و سازنده اولیه اعلام خواهیم کرد.

سپس در روش اصلی برای کلاس موبایل سه شی خواهیم گرفت. هر یک از اشیا جزئیات خاص خودشان را دارند. و در آخر با استفاده از متد () System.out.printlnجزئیات را نمایش می دهیم:

//Class Mobile
class Mobile{
  String brand, color;
  int camera;

//Constructor initialized
  public Mobile(String brand, String color, int camera){
    this.brand = brand;
    this.color = color;
    this.camera = camera;
  } 
  public static void main(String args[]){ 

//Object created
    Mobile abhishek = new Mobile("iPhone","Gold",8);
    Mobile rahul = new Mobile("Samsung","White",13);
    Mobile ravi = new Mobile("Nexus","Black",8);

//Smartphone details displayed for each user
    System.out.println("Abhishek own " + abhishek.brand +" "+ abhishek.color + " color smartphone having "+ abhishek.camera+ "MP"+ " camera");
    System.out.println("Rahul own " + rahul.brand +" "+ rahul.color + " color smartphone having "+ rahul.camera+ "MP"+ " camera");
    System.out.println("Ravi own " + ravi.brand +" "+ ravi.color + " color smartphone having "+ ravi.camera+ "MP"+ " camera");

  } 
}

خروجی

Abhishek own iPhone Gold color smartphone having 8MP camera
Rahul own Samsung White color smartphone having 13MP camera
Ravi own Nexus Black color smartphone having 8MP camera

مثالی دیگری همراه با توضیح برای نشان دادن مفهوم کلاس و اشیاء:

در این برنامه کلاس ClassInJava برای ایجاد نوع داده دانشجویی که دارای نام ،تعداد غیبت، نام پدر، شماره تماس، آدرس به عنوان فیلدها است در نظر گرفته شده است. از آنجا که از نام این کلاس مشخص است، نوع داده های اولیه متفاوت هستند و همه اینها در یک کلاس جمع می شوند.

در اینجا از متد constructor استفاده می شود که در ابتدا شیء را با مقادیر از پیش تعریف شده ای که در ایجاد شی منتقل می شوند، آغاز می کند.

public class ClassInJava {
  
  String name;
  int rollno;
  String fathername;
  String contactno;
  String address;
  
  //Constructor

  ClassInJava(String name,int rollno,String fathername,String contactno,String address){

    this.name=name;
    this.rollno=rollno;
    this.fathername=fathername;
    this.contactno=contactno;
    this.address=address;

  }
}

و کلاس بعدی ObjectOfClass است که برای ایجاد شیء اولین کلاس استفاده می شود. بنابراین روش اصلی در ObjectOfClass با استاتیک نوشته شده است و این همچنین پیشگیری خوبی برای اعلام حرف اول هر کلمه از نام کلاس به عنوان حرف بزرگ است.

public class ObjectOfClass {

  /**Simple illustration of how to create an object of given class and how it works
   */

  public static void main(String[] args) {
    
    //Object of class ClassInJava
    ClassInJava object=new ClassInJava("Mr. Abhishek",123,"Mr. Sulekh", "+1-8745733445","#321, South Street, No-3, Ontario");

    System.out.println("Student Name is: " + object.name);
    System.out.println("Roll Number is: " + object.rollno);
    System.out.println("Fathers' Name is: "+ object.fathername);
    System.out.println("Contact Number is: "+ object.contactno);
    System.out.print("Student Address is: "+ object.address);

  }
}

خروجی

Student Name is: Mr. Abhishek
Roll Number is: 123
Fathers' Name is: Mr. Sulekh
Contact Number is: +1-8745733445
Student Address is: #321, South Street, No-3, Ontario

نحوه ایجاد کلاس در جاوا در اندروید استودیو

کلاس جاوا (Java Class) شامل مجموعه ای از اشیاء است که دارای یک ساختار و رفتار مشترک در JAVA هستند. در زیر مراحل ایجاد کلاس جدید JAVA در اندروید استودیو (Android Studio) آورده شده است.

مرحله ۱ – مسیر app > Java > package  را انتخاب کنید و روی گزینه package راست کلیک کنید. پس از آن بر روی  New > Java Class کلیک کنید. مسیری که کلاس جدید را در آن ایجاد می کنید را به خاطر بسپارید.

مرحله ۲- پس از آن نام کلاس را وارد کرده و بر روی OK کلیک کنید. در اینجا کلاس Animal را مطابق شکل زیر ایجاد کنید.

مرحله ۳ – کلاس جاوا جدیدی در پروژه اندروید شما ایجاد می شود.

امیدواریم از این مقاله استفاده کرده باشید و به سری یادگیری های شما در آموزش اندروید کمک کرده باشد.

الکامکو می تواند به شما در ارائه خدمات مشاوره توسعه برنامه های اندرویدی و همچنین آموزش برنامه نویسی اندروید کمک کند.

در صورتیکه می خواهید یک اپلیکیشن اندرویدی برای کسب و کار خودتان یا مشتریان خود درست کنید پکیج آموزش برنامه نویسی اندروید با Android Studio  که در زیر میبینید را به شما پیشنهاد می کنیم.

commentشما بگید!

شما چه سوالی درباره این موضوع دارید که اینجا مطرح نشده است؟ لطفا تجربیات خودتان را در این زمینه حتما توی کامنت برای ما بنویسید. منتظر نظرات، پیشنهادات و سوالات شما در همین صفحه از سایت آموزش برنامه نویسی الکامکو هستیم…

shareاشتراک گذاری این مطلب

shareآخرین مقالات

آخرین مقالات

آخرین آموزش ها

توجه

مقاله هایی که در سایت به صورت رایگان قرار گرفته است فقط برای مطالعه بیشتر شما کاربران عزیز می باشد. از هرگونه تماس تلفنی با پشتیبانی سایت و سوال در مورد محتوای مقاله ها خودداری شود.

1 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
minoo
2 سال گذشته

مطلب کاربردی درباره کلاس جاوا بود

فهرست