بررسی بازار کار سی شارپ در حوزه وب :

بازار کار برنامه نویسی سی شارپ در حوزه وب همیشه داغ بوده و است، اگر می خواهید برای ویندوز برنامه بنویسید با جرات تمام می گوییم که تنها زبان برنامه نویسی که در ایران بازار کار دارد برنامه نویسی سی شارپ است و می توان گفت ۸۰ ۹۰ درصد این پروژه ها در دست زبان سی شارپ است. پس نرم افزارهای تحت ویندوز تمام بازارکارشون دست زبان سی شارپ است.