ساخت کوییز (Quiz) در اندروید استودیو

بنا به درخواست مکرر کاربران سایت ، تو این مقاله ساخت کوییز (Quiz) در اندروید استودیو رو کاملا حرفه ای بهتون آموزش میدم . از این کوییز هم در ساخت بازی هایی مثل آفتابه میتونید استفاده کنید و هم در اپ هایی که شامل سوالات 4 جوابی هستن مثل اپ های کنکوری ، آموزشی و غیره .

مرحله اول ساخت کوییز (Quiz) در اندروید استودیو :
یک پروژه جدید در اندروید استودیو ایجاد میکنیم (من نام پروژم رو QuizApp گذاشتم) . فرض کنید یه تست آزمون زبان انگلیسی داریم که شامل 30 تا سوال 4 جوابی هست . من میخوام برای راحتی کارم سوالات آزمون و جواب هاش رو در یک فایل جیسون ایجاد کنم . این کار رو میتونید درون ++notepad یا حتی خود نوت پد ویندوز انجام بدین . و در نهایت فایل رو با پسوند json ذخیره کنید . سوالات آزمون من به صورت زیر هست و نامش رو questions.json گذاشتم . دقت کنید که پسوند فایل حتما باید جیسون باشه .

[
 {
  "question": "1.‘Good morning everybody.’",
  "options": [
   "‘Goodbye.’",
   "‘Hi.’",
   "‘Take care.’",
   "‘See you tomorrow.’"
  ],
  "answer": 1
 },
 {
 "question": "2. ‘What do you do?’",
  "options": [
   "Not bad.",
   "She is a banker.",
   "You’re welcome.",
   "I’m an athlete."
  ],
  "answer": 3
 },
 {
 "question": "3. The …………………… is selling a lot of flowers today.",
  "options": [
   "florist",
   "gardener",
   "actor",
   "architect"
  ],
  "answer": 0
 },
 {
 "question": "4. I’d like to be a/an ……………… and work in the laboratory.",
  "options": [
   "writer",
   "engineer",
   "scientist",
   "chef"
  ],
  "answer": 2
 },
 {
 "question": "5. ‘How is it going?",
  "options": [
   " ‘Good evening.’",
   " ‘You’re welcome.’",
   "‘See you later.’",
   "‘Great.’"
  ],
  "answer": 3
 },
 {
 "question": "6. ‘How do you spell your last name?’",
  "options": [
   "‘You’re welcome.’",
   "‘P-O-R-T.’",
   " ‘Sorry.’",
   "‘Me too.’"
  ],
  "answer": 1
 },
 {
 "question": "7. A/An …………… designs the plan of a house.",
  "options": [
   "photographer",
   "doctor",
   "architect",
   "engineer"
  ],
  "answer": 2
 },
 {
 "question": "8. A/an ………….. works in a restaurant.",
  "options": [
   "hairdresser",
   "gardener",
   "electrician",
   "waiter"
  ],
  "answer": 3
 },
 {
 "question": "9. Singers and …………………. usually work with music.",
  "options": [
   "musicians",
   "actors",
   "writers",
   "managers"
  ],
  "answer": 0
 },
 {
 "question": "10. This pen doesn’t write well. Can I have ……………. one please.",
  "options": [
   "more",
   "with",
   "where",
   "another"
  ],
  "answer": 3
 },
 {
 "question": "11. ‘Where is she?’ ‘………………….. .’",
  "options": [
   "She is right over here.",
   "She works at the bank.",
   "on Mondays.",
   "in the morning"
  ],
  "answer": 0
 },
 {
 "question": "12. ‘Take care.’  ‘………………… ..’",
  "options": [
   "Good morning",
   "Good afternoon",
   "Good bye",
   "me too"
  ],
  "answer": 2
 },
 {
 "question": "13. ‘ Thank you.’ ‘………………….. . ‘",
  "options": [
   "Take care",
   "You’re welcome",
   "Great",
   "Good evening"
  ],
  "answer": 1
 },
 {
 "question": "14. …………………… can I have another glass of water please?",
  "options": [
   "Excuse me.",
   "Thank you.",
   "You’re welcome.",
   "Nice to meet you."
  ],
  "answer": 0
 },
 {
 "question": "15. I called the office and the ……………….. answered the phone.",
  "options": [
   "electrician",
   "professor",
   "flight attendant",
   "secretary"
  ],
  "answer": 3
 },
 {
 "question": "16. My sisters live in Thailand. …………….doctors.",
  "options": [
   "She is",
   "They are",
   "My sisters",
   "My sisters is"
  ],
  "answer": 1
 },
 {
 "question": "17. New York ………………..in England. ……………………in America.",
  "options": [
   "are/ It is",
   "'s/ It’s",
   "is/ It’s not",
   "isn’t/ It is"
  ],
  "answer": 3
 },
 {
 "question": "18. My sister is a scientist. ……………………thirty years old.",
  "options": [
   "She’s",
   "They’re",
   "He is",
   "He’s"
  ],
  "answer": 0
 },
 {
 "question": "19. …………………..seven o’clock. ………………are late.",
  "options": [
   "It is/ Sara",
   "It / They",
   "It’s/ We",
   "It’s/ She "
  ],
  "answer": 2
 },
 {
 "question": "20. Look at the time. Mike and Sarah ………………….late.",
  "options": [
   "am",
   "is",
   "are",
   "'re"
  ],
  "answer": 2
 },
 {
 "question": "21. ‘Are you Spanish’ ‘Yes. ……………………… .’",
  "options": [
   "they are",
   "she is",
   "I’m",
   "we are"
  ],
  "answer": 3
 },
 {
 "question": "22. ‘ How ……………….. are you?’ ‘I’m seven.’",
  "options": [
   "from",
   "many",
   "old",
   "is everything"
  ],
  "answer": 2
 },
 {
 "question": "23. What ………………… your address?",
  "options": [
   "am",
   "is",
   "are",
   "'re"
  ],
  "answer": 1
 },
 {
 "question": "24. They ……………. from London.",
  "options": [
   "am",
   "is",
   "are",
   "'s"
  ],
  "answer": 2
 },
 {
 "question": "25. They are ……………… and work in this hospital.",
  "options": [
   "doctor",
   "doctors",
   "scientist",
   "scientists’"
  ],
  "answer": 1
 },
 {
 "question": "26. ‘ Can you introduce yourself?’ ‘ Sure, my name is ……………… . ‘",
  "options": [
   "Michael grant",
   "michael Grant",
   "A Michael grant",
   "Michael Grant"
  ],
  "answer": 3
 },
 {
 "question": "27. ‘Where do you live?’  ‘ I live in ………………….. .’",
  "options": [
   "New York",
   "New york",
   "new York",
   "newYork"
  ],
  "answer": 0
 },
 {
 "question": "28. My friend ……………. just a teenager.",
  "options": [
   "am",
   "is",
   "are",
   "'re"
  ],
  "answer": 1
 },
 {
 "question": "29. ‘ What do you do sir?’ ‘ I’m a ……………. .’",
  "options": [
   "Teacher",
   "teachers",
   "teacher",
   "Teachers"
  ],
  "answer": 2
 },
 {
 "question": "30. ‘ What is your occupations?’ ‘ We are …………………… .’",
  "options": [
   "nurses'",
   "nurse",
   "a nurse",
   "nurses"
  ],
  "answer": 3
 }
]

مرحله دوم ساخت کوییز (Quiz) در اندروید استودیو :
آیکون های مورد نیاز رو به پروژه اضافه میکنیم . در پایین همین مقاله کل پروژه رو برای دانلود قرار دادم که میتونید فایل هایی رو که نیاز دارید از تو پروژه بردارید . در فولدر values یه فایل xml به نام dimens ایجاد میکنیم . فایل های درون فولدر values رو طبق سورسی که گذاشتم مقدار دهی کنید و همچنین یه سری فایل xml برای استایل دهی دکمه ها و همچنین انیمیشن ها درون فولدر drawable هست که اونا رو کپی کنید تو پروژه خودتون . یه فولدر assets ایجاد کرده و فایل جیسون رو که حاوی سوالات هست درون اون میذاریم . من اینجا اسم فایل جیسون رو questions.json گذاشتم .

مرحله سوم ساخت کوییز (Quiz) در اندروید استودیو :
لی اوت اصلی یا همون activity_main.xml رو به صورت زیر طراحی میکنیم . شما میتونید رنگ ها و آیکون ها و یا سایز دکمه ها رو با سلیقه خودتون تغییر بدین . دقت کنید که قبل از طراحی حتما فایل های پوشه res رو در پروژتون قرار بدین . (پروژه اصلی پایین این صفحه برای دانلود قرار داره)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <RelativeLayout
    android:background="#fff"
    android:id="@+id/rel_main_toolbar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="65dp">

    <ImageView
      android:id="@+id/imageView_main_pointIcon"
      android:layout_width="60dp"
      android:layout_height="60dp"
      android:layout_alignParentRight="true"
      android:layout_centerVertical="true"
      android:layout_marginRight="16dp"
      android:src="@drawable/cup"/>
    
    <TextView
      android:id="@+id/textView_main_point"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="#000000"
      android:textSize="20dp"
      android:layout_centerVertical="true"
      android:layout_marginRight="8dp"
      android:layout_toLeftOf="@id/imageView_main_pointIcon"
      android:text="0"
      tools:text="30"/>

    <ImageView
      android:id="@+id/imageView_main_timer"
      android:layout_width="60dp"
      android:layout_height="60dp"
      android:layout_centerVertical="true"
      android:src="@drawable/alarm"
      android:layout_marginLeft="16dp"
      android:layout_alignParentLeft="true" />
    
    <TextView
      android:id="@+id/textView_main_remainingTime"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="@color/green"
      android:textSize="20dp"
      android:layout_marginLeft="8dp"
      android:layout_centerVertical="true"
      android:layout_toRightOf="@id/imageView_main_timer"
      tools:text="10:00"/>

  </RelativeLayout>

  <LinearLayout
    android:weightSum="5"
    android:layout_below="@id/rel_main_toolbar"
    android:background="@color/colorPrimary"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <TextView
      android:id="@+id/textView_main_question"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:paddingRight="8dp"
      android:paddingLeft="8dp"
      android:textSize="16sp"
      android:layout_margin="10dp"
      android:minLines="6"
      android:maxLines="6"
      android:fontFamily="serif"
      android:textColor="@android:color/white"
      android:gravity="center_vertical|left"
      tools:text="1.‘Good morning everybody.’"/>

    <TextView
      android:id="@+id/button_main_answer_0"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="0dp"
      android:layout_weight="1"
      android:layout_marginBottom="16dp"
      android:layout_marginRight="40dp"
      android:layout_marginLeft="40dp"
      android:textColor="#000000"
      android:textSize="14sp"
      android:gravity="center"
      android:fontFamily="serif"
      android:background="@drawable/background_option_button"/>

    <TextView
      android:id="@+id/button_main_answer_1"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="0dp"
      android:layout_weight="1"
      android:layout_marginBottom="16dp"
      android:layout_marginRight="40dp"
      android:layout_marginLeft="40dp"
      android:textColor="#000000"
      android:textSize="14sp"
      android:gravity="center"
      android:fontFamily="serif"
      android:background="@drawable/background_option_button"/>
    
    <TextView
      android:id="@+id/button_main_answer_2"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="0dp"
      android:layout_weight="1"
      android:layout_marginBottom="16dp"
      android:layout_marginRight="40dp"
      android:layout_marginLeft="40dp"
      android:textColor="#000000"
      android:textSize="14sp"
      android:gravity="center"
      android:fontFamily="serif"
      android:background="@drawable/background_option_button"/>
    
    <TextView
      android:id="@+id/button_main_answer_3"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="0dp"
      android:layout_weight="1"
      android:layout_marginBottom="16dp"
      android:layout_marginRight="40dp"
      android:layout_marginLeft="40dp"
      android:textColor="#000000"
      android:textSize="14sp"
      android:gravity="center"
      android:fontFamily="serif"
      android:background="@drawable/background_option_button"/>

  </LinearLayout>

</RelativeLayout>

تا اینجای کار خروجی برنامه به شکل زیر هست :

ساخت کوییز (Quiz) در اندروید استودیو

حال یک دیتامدل برای ساخت کوییز (Quiz) در اندروید استودیو ایجاد میکنیم . یک کلاس با نام Question ایجاد کرده و مانند زیر کدنویسی می کنیم :

package com.elecomco.quizapp;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Question {

  private String question;
  private int answer;
  private List<String> options=new ArrayList<>();

  public String getQuestion() {
    return question;
  }

  public void setQuestion(String question) {
    this.question = question;
  }

  public int getAnswer() {
    return answer;
  }

  public void setAnswer(int answer) {
    this.answer = answer;
  }

  public List<String> getOptions() {
    return options;
  }

  public void setOptions(List<String> options) {
    this.options = options;
  }

}

همانطور که می بینید این دیتامدل شامل یک رشته با نام question است که سوال مربوطه میباشد . یک عدد صحیح با نام answer که شماره جواب تست می باشد و همچنین یک لیست از رشته ها با نام options که حاوی تست های 4 گزینه ای است .

حالا به کلاسی احتیاج داریم که سوالات را به صورت تصادفی از مجموعه تست های 4 گزینه ای ما بیرون بکشد . در واقع این کلاس مجموعه سوالات مارا مدیریت کند . کلاسی را ایجاد کرده با نام QuestionManager که کدهای آن به صورت زیر است :

package com.elecomco.quizapp;

import android.content.Context;
import android.util.Log;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class QuestionManager {

  private static final String TAG = "QuestionManager";
  private List<Question> questions=new ArrayList<>();

  public boolean finishAnswer=false;

  public QuestionManager(Context context){
    try {
      InputStream inputStream=context.getAssets().open("questions.json");
      String json=null;
      int size=inputStream.available();
      byte[] buffer=new byte[size];
      inputStream.read(buffer);
      inputStream.close();
      json=new String(buffer,"UTF-8");
      parseJson(json);
    } catch (IOException e) {
      Log.e(TAG, "QuestionManager: "+e.toString() );
    }
  }

  private void parseJson(String json){
    try {
      JSONArray questionsJsonArray=new JSONArray(json);
      JSONObject questionJsonObject;
      for (int i = 0; i < questionsJsonArray.length(); i++) {
        questionJsonObject=questionsJsonArray.getJSONObject(i);
        Question question=new Question();
        question.setAnswer(questionJsonObject.getInt("answer"));
        question.setQuestion(questionJsonObject.getString("question"));
        List<String> options=new ArrayList<>();
        JSONArray optionsJsonArray=questionJsonObject.getJSONArray("options");
        for (int j = 0; j < optionsJsonArray.length(); j++) {
          options.add(optionsJsonArray.getString(j));
        }
        question.setOptions(options);
        this.questions.add(question);
      }
    } catch (JSONException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  public Question getQuestion(){
    if (questions.isEmpty()) return null;
    
    int position=0;
    while (isAskedBefore(position)){
      position++;
    }
    askedQuestions.add(position);
    return questions.get(position);
  }

  private List<Integer> askedQuestions=new ArrayList<>();

  private boolean isAskedBefore(int position){
    if (askedQuestions.size()==questions.size()){
      askedQuestions.clear();
    }
    if (askedQuestions.size()==questions.size()-1){
      finishAnswer=true;
    }else {
      finishAnswer=false;
    }
    return askedQuestions.contains(position);
  }

}

این کلاس که با نام QuestionManager برای ساخت کوییز (Quiz) در اندروید استودیو ایجاد شده شامل یک سازنده (Constractor) میباشد . ورودی این سازنده از نوع Context می باشد که برای دسترسی به پوشه assets در پروژه به کار برده می شود .

ما می خواهیم اطلاعات را از فایل questions.json خوانده و در لیستی از سوالات (  questions ) ذخیره کنیم . برای خواندن فایل از کلاس InputStream استفاده می کنیم . از آنجایی که برای باز کردن فایل ممکن است با خطا مواجه شویم برای جلوگیری از کرش کردن برنامه از ساختار try…catch استفاده میکنیم .

هر فایلی مجموعه ای از بایت ها میباشد . به همین دلیل فایل را به صورت آرایه ای از بایت ها خوانده و به بافر (حافظه موقت) منتقل کرده و در نهایت InputStream فایل را از درون بافر میخواند . توجه کنید که سایز باقر ایجاد شده باید دقیقا با سایز فایل برابر باشد .

یک تابع با نام parseJson ایجاد میکنیم که همانطور که از نامش پیداست ، کارش parse کردن Json است . در واقع لیست سوالات را درون آرایه ای از جیسون قرار میدهیم . تابع getQuestion درون سوالات به صورت تصادفی یکی از سوالات را برمیگرداند ، این کار از ابتدای سوالات تا پایان سوالات درون آرایه جستجو میشود . تابع isAskedBefore نیز برای جلوگیری از برگرداندن سوالات تکراری است .

مرحله چهارم ساخت کوییز (Quiz) در اندروید استودیو :
در این مرحله باید 3 دیالوگ مختلف طراحی کنیم . دیالوگ اول زمان آغاز باید نشان داده شود که حاوی یک دکمه شروع است که کاربر با کلیک بر روی آن وارد کوییز میشود . دیالوگ دوم بعد از پایان زمان مربوطه یا بعد از اتمام تست نشان داده میشود که حاوی بهترین زمان و بالاترین امتیاز نیز هست . و همچنین دارای دکمه شروع دوباره نیز می باشد که کاربر با کلیک بر روی آن مجددا وارد کوییز میشود . دیالوگ سوم برای زمانیست که کاربر در حین کوییز دکمه بک را کلیک میکند و ما توسط این دیالوگ اخطاری را به وی نشان میدهیم و به او یادآوری میکنیم که در صورت خروج ، نتیجه تست ذخیره نمیگردد . ابتدا دکمه استارت را به صورت زیر طراحی می کنیم (راست کلیک روی layout و ایجاد یک فایل xml با نام start_btn) :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<merge
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content">

  <View
    android:id="@+id/view_start_btn"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_margin="16dp"
    android:background="@drawable/bg_anim_start_btn"/>
  <Button
    android:id="@+id/button_start_btn"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:text="Start"
    android:textColor="@android:color/white"
    android:layout_margin="16dp"
    android:background="@drawable/bg_start_btn"/>

</merge>

یک کلاس جاوا با نام StartBtn ایجاد میکنیم . این کلاس برای ایجاد انیمیشن روی دکمه شروع میباشد . در واقع کدنویسی که در زیر میبینید ، به صورتی است که یک موج به صورت انیمیشنی روی دکمه ایجاد میکند . در اینجا ما به کمک فایل های start_btn.xml و StartBtn.java یک دکمه اختصاصی طراحی کرده ایم که یک موج به صورت انیمیشن اطراف این دکمه ایجاد شده است .

package com.elecomco.quizapp;

import android.content.Context;
import android.os.Build;
import android.support.annotation.AttrRes;
import android.support.annotation.NonNull;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.support.annotation.RequiresApi;
import android.support.annotation.StyleRes;
import android.util.AttributeSet;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.animation.Animation;
import android.view.animation.ScaleAnimation;
import android.widget.Button;
import android.widget.FrameLayout;

public class StartBtn extends FrameLayout {

  private View animView;
  private Button startBtn;

  public StartBtn(@NonNull Context context) {
    super(context);
    setupViews();
  }

  public StartBtn(@NonNull Context context, @Nullable AttributeSet attrs) {
    super(context, attrs);
    setupViews();
  }

  public StartBtn(@NonNull Context context, @Nullable AttributeSet attrs, @AttrRes int defStyleAttr) {
    super(context, attrs, defStyleAttr);
    setupViews();
  }

  @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
  public StartBtn(@NonNull Context context, @Nullable AttributeSet attrs, @AttrRes int defStyleAttr, @StyleRes int defStyleRes) {
    super(context, attrs, defStyleAttr, defStyleRes);
    setupViews();
  }

  public void setupViews(){
    LayoutInflater.from(getContext()).inflate(R.layout.start_btn,this,true);
    animView =findViewById(R.id.view_start_btn);
    startBtn =findViewById(R.id.button_start_btn);
  }

  @Override
  protected void onFinishInflate() {
    super.onFinishInflate();
    if (!isInEditMode()){
      ScaleAnimation scaleAnimation=new ScaleAnimation(1,1.2f,1,1.2f, Animation.RELATIVE_TO_SELF,0.5f,Animation.RELATIVE_TO_SELF,0.5f);
      scaleAnimation.setDuration(400);
      scaleAnimation.setRepeatCount(Animation.INFINITE);
      scaleAnimation.setRepeatMode(Animation.REVERSE);
      animView.startAnimation(scaleAnimation);
    }
  }

  @Override
  protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
    int size=getContext().getResources().getDimensionPixelSize(R.dimen.size_startButton);
    super.onMeasure(MeasureSpec.makeMeasureSpec(size,MeasureSpec.EXACTLY),
        MeasureSpec.makeMeasureSpec(size,MeasureSpec.EXACTLY));
  }

  public void setOnStartButtonClickListener(OnClickListener onClickListener){
    startBtn.setOnClickListener(onClickListener);
  }

}

حالا باید دیالوگ اول را که شامل دکمه استارت میباشد به صورت زیر طراحی کنیم . همچنین شامل دکمه خروج نیز میباشد . دیالوگ را به صورت سفارشی ایجاد میکنیم که دررون activity_main نمایش داده میشود . ابتدا یک فایل xml با نام result_dialog در پوشه لی اوت ایجاد کرده ، کد های result_dialog.xml به صورت زیر میباشد و کدهای activity_main.xml نیز به شکلی که تمایش داده شده تغییر میکند :

result_dialog.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/frame_resultDialog"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:visibility="gone"
  tools:visibility="visible"
  android:background="@color/colorPrimary">

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_gravity="center_vertical"
    android:gravity="center_horizontal">

    <TextView
      android:id="@+id/textView_gameResultDialog_message"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginBottom="8dp"
      android:textSize="20dp"
      android:padding="8dp"
      android:textColor="@android:color/white"
      tools:text="Not Bad"
      android:gravity="center"/>
    <LinearLayout

      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginBottom="8dp"
      android:orientation="horizontal">

      <TextView
        android:id="@+id/txt_result_point"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textColor="@android:color/white"
        android:textSize="60dp"
        tools:text="90"/>

      <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textColor="@android:color/white"
        android:textSize="14dp"
        tools:text="Points"/>
    </LinearLayout>

    <TextView
      android:id="@+id/txt_resultDialog_best"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginBottom="60dp"
      android:textColor="@android:color/holo_orange_light"
      tools:text="Best Record : 100 points"/>

    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="@android:color/white"
      android:text="Do you want to start again?"/>

    <com.elecomco.quizapp.StartBtn
      android:id="@+id/startButton_gameResultDialog"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"/>

    <Button
      android:id="@+id/button_gameResultDialog_exit"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="@android:color/white"
      android:background="@drawable/bg_exit_btn"
      android:text="Exit"/>

  </LinearLayout>

</FrameLayout>
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <RelativeLayout
    android:background="#fff"
    android:id="@+id/rel_main_toolbar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="65dp">

    <ImageView
      android:id="@+id/imageView_main_pointIcon"
      android:layout_width="60dp"
      android:layout_height="60dp"
      android:layout_alignParentRight="true"
      android:layout_centerVertical="true"
      android:layout_marginRight="16dp"
      android:src="@drawable/cup"/>

    <TextView
      android:id="@+id/textView_main_point"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="#000000"
      android:textSize="20dp"
      android:layout_centerVertical="true"
      android:layout_marginRight="8dp"
      android:layout_toLeftOf="@id/imageView_main_pointIcon"
      android:text="0"
      tools:text="30"/>

    <ImageView
      android:id="@+id/imageView_main_timer"
      android:layout_width="60dp"
      android:layout_height="60dp"
      android:layout_centerVertical="true"
      android:src="@drawable/alarm"
      android:layout_marginLeft="16dp"
      android:layout_alignParentLeft="true" />

    <TextView
      android:id="@+id/textView_main_remainingTime"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="@color/green"
      android:textSize="20dp"
      android:layout_marginLeft="8dp"
      android:layout_centerVertical="true"
      android:layout_toRightOf="@id/imageView_main_timer"
      tools:text="10:00"/>

  </RelativeLayout>

  <LinearLayout
    android:weightSum="5"
    android:layout_below="@id/rel_main_toolbar"
    android:background="@color/colorPrimary"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <TextView
      android:id="@+id/textView_main_question"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:paddingRight="8dp"
      android:paddingLeft="8dp"
      android:textSize="16sp"
      android:layout_margin="10dp"
      android:minLines="6"
      android:maxLines="6"
      android:fontFamily="serif"
      android:textColor="@android:color/white"
      android:gravity="center_vertical|left"
      tools:text="1.‘Good morning everybody.’"/>

    <TextView
      android:id="@+id/button_main_answer_0"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="0dp"
      android:layout_weight="1"
      android:layout_marginBottom="16dp"
      android:layout_marginRight="40dp"
      android:layout_marginLeft="40dp"
      android:textColor="#000000"
      android:textSize="14sp"
      android:gravity="center"
      android:fontFamily="serif"
      android:background="@drawable/bg_option_btn"/>

    <TextView
      android:id="@+id/button_main_answer_1"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="0dp"
      android:layout_weight="1"
      android:layout_marginBottom="16dp"
      android:layout_marginRight="40dp"
      android:layout_marginLeft="40dp"
      android:textColor="#000000"
      android:textSize="14sp"
      android:gravity="center"
      android:fontFamily="serif"
      android:background="@drawable/bg_option_btn"/>

    <TextView
      android:id="@+id/button_main_answer_2"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="0dp"
      android:layout_weight="1"
      android:layout_marginBottom="16dp"
      android:layout_marginRight="40dp"
      android:layout_marginLeft="40dp"
      android:textColor="#000000"
      android:textSize="14sp"
      android:gravity="center"
      android:fontFamily="serif"
      android:background="@drawable/bg_option_btn"/>

    <TextView
      android:id="@+id/button_main_answer_3"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="0dp"
      android:layout_weight="1"
      android:layout_marginBottom="16dp"
      android:layout_marginRight="40dp"
      android:layout_marginLeft="40dp"
      android:textColor="#000000"
      android:textSize="14sp"
      android:gravity="center"
      android:fontFamily="serif"
      android:background="@drawable/bg_option_btn"/>

  </LinearLayout>

  <FrameLayout
    android:id="@+id/frame_main_startDialog"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/colorPrimary"
    tools:visibility="gone">

    <LinearLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:gravity="center_horizontal"
      android:orientation="vertical"
      android:layout_gravity="center_vertical">
      <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="8dp"
        android:textSize="20sp"
        android:textColor="@android:color/white"
        android:text="Ready To start ?"/>

      <com.elecomco.quizapp.StartBtn
        android:id="@+id/startButton_main"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="8dp"
        android:layout_centerInParent="true"/>

      <Button
        android:id="@+id/button_main_exit"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textColor="@android:color/white"
        android:background="@drawable/bg_exit_btn"
        android:text="Exit"/>

    </LinearLayout>

  </FrameLayout>

  <include
    layout="@layout/result_dialog"/>

</RelativeLayout>

اگر برنامه را اجرا کنیم ، خروجی به شکل زیر می باشد که میتوانید انیمیشن ایجاد شده در اطراف دکمه اختصاصی را مشاهده کنید :

ساخت کوییز (Quiz) در اندروید استودیو

مرحله پنجم ساخت کوییز (Quiz) در اندروید استودیو :
در این مرحله از ساخت کوییز در اندروید استودیو باید کدهایی بنویسیم تا زمانیکه روی دکمه استارت کلیک میکنیم دیالوگ بسته شده و کوییز شروع شود . MainActivity را باز کرده و به صورت زیر کدنویسی میکنیم :

package com.elecomco.quizapp;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.animation.AlphaAnimation;
import android.view.animation.Animation;
import android.widget.FrameLayout;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private FrameLayout getStartDialog;

  private QuestionManager questionManager;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    questionManager=new QuestionManager(this);

    setupViews();

  }

  private void setupViews() {

    getStartDialog=findViewById(R.id.frame_main_startDialog);

    final StartBtn startBtn=findViewById(R.id.startButton_main);
    startBtn.setOnStartButtonClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        AlphaAnimation alphaAnimation=new AlphaAnimation(1f,0f);
        alphaAnimation.setDuration(300);
        alphaAnimation.setAnimationListener(new Animation.AnimationListener() {
          @Override
          public void onAnimationStart(Animation animation) {

          }

          @Override
          public void onAnimationEnd(Animation animation) {
            getStartDialog.setVisibility(View.GONE);
          }

          @Override
          public void onAnimationRepeat(Animation animation) {

          }
        });

        getStartDialog.startAnimation(alphaAnimation);

      }
    });

  }
}

توسط تابع setupViews کد نویسی را به صورتی انجام میدهیم که دیالوگ به صورت انیمیشنی بسته شده و وارد صفحه سوالات 4 گزینه ای شویم . توجه کنید که ما تابع setOnStartButtonClickListener را قبلا در کلاس StartBtn ایجاد کرده بودیم و اکنون از آن استفاده کرده و رویداد کلیک را برای دکمه استارت ایجاد میکنیم .

حالا کلاسی را با نام PointsManager ایجاد کرده برای آنکه توسط SharedPreferences بالاترین امتیاز را ذخیره کنیم . این کلاس را به صورت زیر کدنویسی میکنیم :

package com.elecomco.quizapp;

import android.content.Context;
import android.content.SharedPreferences;

public class PointsManager {

  private SharedPreferences sharedPreferences;
  public PointsManager(Context context){
    sharedPreferences=context.getSharedPreferences("points",Context.MODE_PRIVATE);
  }

  public void savePoint(int point){
    String points=sharedPreferences.getString("points","");
    SharedPreferences.Editor editor=sharedPreferences.edit();
    if (!points.isEmpty()){
      editor.putString("points",points+","+String.valueOf(point));
    }else{
      editor.putString("points",String.valueOf(point));
    }
    editor.apply();
  }

  public int getBestRecord(){
    String points=sharedPreferences.getString("points","");
    int bestRecord=0;
    String[] pointsArray=points.split(",");
    for (int i = 0; i < pointsArray.length; i++) {
      int record=Integer.parseInt(pointsArray[i]);
      if (record>bestRecord){
        bestRecord=record;
      }
    }
    return bestRecord;
  }

}

مرحله ششم ساخت کوییز (Quiz) در اندروید استودیو (مرحله پایانی) :
در این مرحله از ساخت کوییز در اندروید استودیو ، MainActivity را باز کرده و به صورت زیر کدنویسی میکنیم . در اینجا تمامی توابع مورد نیاز را مینویسیم و از کلاس های مورد نظر استفاده میکنیم . مدت زمان پاسخگویی به 30 سوال را من در اینجا روی 2 دقیقه (120 هزار میلی ثانیه) تنظیم کرده ام . و همیشه بالاترین امتیاز دریافتی شما ذخیره میگردد . شما اگر به 30 سوال مربوطه پاسخ دهید و یا اگر مدت زمان شما تمام شود مجددا دیالوگ باز میشود و امتیاز شما و همچنین بالاترین امتیاز نمایش داده میشود . توضیحات کامل کدهای درون MainActivity حتما در انتهای همین مقاله ، داده خواهد شد .

package com.elecomco.quizapp;

import android.media.MediaPlayer;
import android.os.Handler;
import android.support.v4.content.ContextCompat;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.animation.AlphaAnimation;
import android.view.animation.Animation;
import android.widget.Button;
import android.widget.FrameLayout;
import android.widget.TextView;
import java.util.Locale;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {

  private FrameLayout getStartDialog;

  private QuestionManager questionManager;

  private TextView questionTextView;
  private TextView option0Button;
  private TextView option1Button;
  private TextView option2Button;
  private TextView option3Button;
  private TextView pointTextView;
  private TextView remainingTimeTextView;
  private Question currentQuestion;
  private int point;
  private Timer timer;
  private int remainingTime=34000;
  private MediaPlayer mediaPlayer,mediaPlayer2,mediaPlayer3;
  private PointsManager pointsManager;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    mediaPlayer=MediaPlayer.create(this,R.raw.background_music);
    mediaPlayer2=MediaPlayer.create(this,R.raw.positive);
    mediaPlayer3=MediaPlayer.create(this,R.raw.wrong);
    timer=new Timer();

    questionManager=new QuestionManager(this);

    pointsManager=new PointsManager(this);

    setupViews();

  }

  private void setupViews() {

    getStartDialog=findViewById(R.id.frame_main_startDialog);
    questionTextView=findViewById(R.id.textView_main_question);
    pointTextView=findViewById(R.id.textView_main_point);
    remainingTimeTextView=findViewById(R.id.textView_main_remainingTime);
    Button exitButton=findViewById(R.id.button_main_exit);
    exitButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        finish();
      }
    });

    option0Button=findViewById(R.id.button_main_answer_0);
    option0Button.setTag(0);
    option0Button.setOnClickListener(this);

    option1Button=findViewById(R.id.button_main_answer_1);
    option1Button.setTag(1);
    option1Button.setOnClickListener(this);

    option2Button=findViewById(R.id.button_main_answer_2);
    option2Button.setTag(2);
    option2Button.setOnClickListener(this);

    option3Button=findViewById(R.id.button_main_answer_3);
    option3Button.setTag(3);
    option3Button.setOnClickListener(this);

    final StartBtn startBtn=findViewById(R.id.startButton_main);
    startBtn.setOnStartButtonClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        AlphaAnimation alphaAnimation=new AlphaAnimation(1f,0f);
        alphaAnimation.setDuration(300);
        alphaAnimation.setAnimationListener(new Animation.AnimationListener() {
          @Override
          public void onAnimationStart(Animation animation) {

          }

          @Override
          public void onAnimationEnd(Animation animation) {
            getStartDialog.setVisibility(View.GONE);
            onGameStarted();
          }

          @Override
          public void onAnimationRepeat(Animation animation) {

          }
        });

        getStartDialog.startAnimation(alphaAnimation);

      }
    });

  }

  private void setPoint(int point){
    this.point=point;
    pointTextView.setText(String.valueOf(point));
  }

  private void loadNewQuestion(){
    currentQuestion=questionManager.getQuestion();
    questionTextView.setText(currentQuestion.getQuestion());
    option0Button.setText(currentQuestion.getOptions().get(0));
    option1Button.setText(currentQuestion.getOptions().get(1));
    option2Button.setText(currentQuestion.getOptions().get(2));
    option3Button.setText(currentQuestion.getOptions().get(3));
  }

  private void onGameStarted() {
    setPoint(0);
    mediaPlayer.start();
    remainingTime=121000;

    remainingTimeTextView.setText(formatTime(remainingTime));
    timer=new Timer();
    timer.schedule(new TimerTask() {
      @Override
      public void run() {
        runOnUiThread(new Runnable() {
          @Override
          public void run() {
            remainingTime-=1000;
            if (remainingTime<20000){
              if (remainingTime<10000){
                if (remainingTime<=0){
                  onGameFinished();
                }
                remainingTimeTextView.setTextColor(ContextCompat.getColor(MainActivity.this,android.R.color.holo_red_light));
              }else {
                remainingTimeTextView.setTextColor(ContextCompat.getColor(MainActivity.this,android.R.color.holo_orange_light));
              }
            }else {
              remainingTimeTextView.setTextColor(ContextCompat.getColor(MainActivity.this,R.color.green));
            }
            remainingTimeTextView.setText(formatTime(remainingTime));
          }
        });
      }
    },0,1000);
    loadNewQuestion();
  }

  private boolean isShowingSelectedOptionResult=false;
  @Override
  public void onClick(final View view) {

    if (questionManager.finishAnswer)
    {
      onGameFinished();
    }

    if (!isShowingSelectedOptionResult){
      int selectedOption= (int) view.getTag();
      if (selectedOption==currentQuestion.getAnswer()){
        view.setBackgroundResource(R.drawable.shape_correct_option);
        if (point<30){
          setPoint(point+1);
        }

        mediaPlayer2.start();

      }else {
        view.setBackgroundResource(R.drawable.shape_wrong_option);
        mediaPlayer3.start();
      }
      isShowingSelectedOptionResult=true;
      new Handler().postDelayed(new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
          loadNewQuestion();
          view.setBackgroundResource(R.drawable.bg_option_btn);
          isShowingSelectedOptionResult=false;
        }
      },500);
    }

  }

  private String formatTime(long duration) {
    int seconds = (int) (duration / 1000);
    int minutes = seconds / 60;
    seconds %= 60;
    return String.format(Locale.ENGLISH, "%02d", minutes) + ":" + String.format(Locale.ENGLISH, "%02d", seconds);
  }

  @Override
  protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    timer.cancel();
    mediaPlayer.release();
    mediaPlayer2.release();
    mediaPlayer3.release();
  }

  private void onGameFinished(){
    pointsManager.savePoint(point);
    timer.cancel();
    mediaPlayer.seekTo(0);
    mediaPlayer.pause();
    mediaPlayer2.seekTo(0);
    mediaPlayer2.pause();
    mediaPlayer3.seekTo(0);
    mediaPlayer3.pause();
    showGameResult();
  }

  public void showGameResult(){
    final FrameLayout frameLayout=findViewById(R.id.frame_resultDialog);
    frameLayout.setVisibility(View.VISIBLE);
    AlphaAnimation alphaAnimation=new AlphaAnimation(0f,1f);
    alphaAnimation.setDuration(300);
    frameLayout.startAnimation(alphaAnimation);

    TextView resultMessageTextView=findViewById(R.id.textView_gameResultDialog_message);
    TextView resultPointTextView=findViewById(R.id.txt_result_point);
    TextView bestRecordTextView=findViewById(R.id.txt_resultDialog_best);

    Button exitButton=findViewById(R.id.button_gameResultDialog_exit);
    exitButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        finish();
      }
    });

    StartBtn startButton=findViewById(R.id.startButton_gameResultDialog);
    startButton.setOnStartButtonClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        frameLayout.setVisibility(View.GONE);
        onGameStarted();
      }
    });

    if (point>=28){
      resultMessageTextView.setText("Perfect!");
    }else if (point>=24){
      resultMessageTextView.setText("Good!");
    }else if (point>=15){
      resultMessageTextView.setText("Not Bad!");
    }else if (point>=0){
      resultMessageTextView.setText("Bad , Try Again");
    }

    resultPointTextView.setText(String.valueOf(point));
    bestRecordTextView.setText("Best Record : "+pointsManager.getBestRecord()+" Points");
  }

}

در تابع onCreate متغیرهایی را که از کلاس MediaPlayer ساخته ایم new میکنیم و آنها را مقدار دهی میکنیم . توجه کنید که فایل های صوتی در فولدر raw هستند . یکی از صداها هنگام ورود پخش میشود . یکی از آنها هنگام زدن پاسخ غلط و دیگری هنگام زدن پاسخ صحیح . همچنین متغیرهایی را که از کلاس های Timer ، QuestionManager و PointsManager ، ساخته بودیم new  میکنیم .

حالا تابع setupViews را صدا میزنیم . در این تابع تمامی متغیرها و view ها مقدار دهی شده اند . برای دکمه های جواب ها از Tag استفاده کرده ایم که توسط یک تابع onClick بتوانیم برای آنها به تفکیک کد نویسی های مربوطه را انجام دهیم . تابع setPoint نیز امتیاز کاربر را درون TextView مربوطه نشان میدهد .

در تابه loadNewQuestion در پروژه ساخت کوییز (Quiz) در اندروید استودیو ، توسط کلاس QuestionManager هر بار که به سوال بعدی میرویم ، سوال و جواب های 4 گزینه ای مربوطه را لود میکنیم . شما هر زمان که پاسخ میدهید به صورت اتوماتیک به سوال بعدی میروید . در تابع onGameStarted که برای شروع کوییز میباشد ، ابتدا امتیاز را صفر میکنیم . فایل صوتی انتخابی را پخش کرده و زمان کوییز را روی زمان مورد نظر که بر حسب میلی ثانیه است تنظیم میکنیم . من در اینجا زمان را روی 121 هزار میلی ثانیه که معادل 121 ثانیه یعنی 2 دقیقه و 1 ثانیه است تنظیم کرده ام . مدت زمان باقی مانده در remainingTime ذخیره میشود . من برای 20 ثانیه آخر رنگ متن تایمر را به نارنجی و برای 10 ثانیه آخر به قرمز تغییر داده ام . در این تابع همچنین تابع loadNewQuestion را برای لود شدن اولین سوال صدا میزنیم .

در تابع onClick که مربوط به دکمه های جواب ها (در اینجا من از TextView به جای Button استفاده کرده ام) میباشد ، وضعیت پاسخ دهی مشخص میشود . اگر کاربر پاسخ صحیح بدهید رنگ TextVie سبز شده و صوت مربوطه پخش میشود . در غیر اینصورت رنگ TextView , قرمز شده و صدای مربوط به پاسخ غلط پخش میشود . همچنین در پایان (پاسخ دادن به همگی سوالات یا اتمام وقت) تابع onGameFinished صدا زده میشود . تابع formatTime همانطور که از نامش پیداست زمان مورد نظر را بر حسب میلی ثانیه دریافت کرده و با محاسبات مربوطه فرمت آنرا به دقیقه و ثانیه تبدیل میکند . در تابع onDestroy نیز حتما باید timer را کنسل کرده و مدیا پلیر ها را ریلیز کنیم . این موارد همگی در دوره آموزش صفر تا صد برنامه نویسی اندروید آموزش داده شده اند .

در تابع onGameFinished ، تایمر را کنسل کرده ، توسط pointsManager امتیاز را ذخیره میکنیم . مدیا پلیرها را به حالت اولیه برگردانده و تابع showGameResult را فراخوانی میکنیم . در تابع showGameResult ، صفحه دیالوگ دوباره باز میشود . با این تفاوت که در این دیالوگ امتیاز مربوطه و همچنین بالاترین امتیاز کاربر نمایش داده میشود . همچنین با توجه به امتیاز کاربر یک پیغام به او نشان داده میشود . با امید به اینکه مقاله آموزش ساخت کوییز (Quiz) در اندروید استودیو مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشد .

1
سوالات و نظرات خود را در این بخش مطرح کنید

avatar
1 نظرات
0 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
پرطرفدار ترین
1 نویسندگان دیدگاه
مهسا آخرین نویسندگان دیدگاه
جدید ترین قدیمی ترین
مهسا
مهمان
مهسا

آموزش ساخت کوییز در اندروید استودیو عالی بود . انجام دادم و لذت بردم . ممنون🌺

فهرست